Производи


Паркет

Бординг Дооел изработува масивен паркет од бука, даб и мали количини на орев. Паркетот може да биде парен и непарен (бел) во најразлични димензии и класи.


Дебелина: 21mm

Должина:  200/250/300/350/400/500/600mm

Ширина:    32/42/50/60/70mm

 

Бука, А класа, парен

Бука, А класа, непарен (бел)

Бука, Б класа, парен

Бука, Б класа, непарен (бел)