Контакт

Бординг Виница


Маршал Тито 114
Виница Македонија

Тел:      033 360 400
Факс:    033 361 471
Моб:     070 354 401
e-mail: bordingtimber@gmail.com


Работно време

Понеделник-Петок 07:00 - 15:00h